"درباره خودتان برای من توضیح دهید."

بسیاری از کارها به شخصی با تفکر آگاهانه نیاز دارند یا شخصی که با موقعیت‌های جدید سازگار شود. این سؤال یک پیش‌نمایش ابتدایی از مهارت‌های اصلی شما، شخصیت شما و توانایی شما در پاسخ به یک سؤال بى‌ برنامه را در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهد.

نکات:

 • درباره وضعیت خودتان، صادق باشید.  
 • تجربیات و مهارت‌های مربوط به توضیحات کاری خودتان را شریک کنید.

"بهترین نقطه قوت شما چیست؟"

این فرصت بسیار خوبی برای شریک کردن چیزهایی است که می‌توانید به یک کار اضافه کنید. کارفرمایان می‌خواهند مطمئن شوند که می‌توانید تعادل مناسبی بین اطمینان و تواضع و فروتنى رعایت کنید. مدیران استخدامی نیز می‌خواهند میزان خودآگاهی و صداقت شما را درک کنند.

:نکات

 • داستان یکی از تجربیات کاری یا فردی که به آن افتخار می‌کنید را توضیح دهید.
 • دقت کنید نقاط قوتی که شریک می‌کنید حتماً با شغل درخواستی شما متناسب و سازگار باشد.

 

"بدترین نقطه ضعف شما چیست؟"

کارفرمایان در جستجوی تواضع و فروتنی و مسئولیت پذیری هستند و می‌خواهند مطمئن شوند نسبت به یادگیری و رشد متعهد هستید یا خیر.

نکات:

 • .راستگویی درباره اموری که در آنها عالی نیستید، بسیار خوب است.
 • .کارهایی که برای ارتقاء دوام دار این نقطه ضعف انجام می‌دهید را شریک کنید. 

چرا قصد دارید اینجا کار کنید؟"

.مصاحبه کنندگان می‌خواهند درک کنند چه چیزی شما را تشویق کرده برای این شغل به خصوص درخواست بدهید

نکات:

 • از صمیم دل صحبت کنید و داستان واقعی را تعریف کنید.  
 • به نیازهای کارفرما و کارهایی فکر کنید که می‌توانید با تیم شریک کنید.
 • به آنها نشان دهید چطور می‌توانید کمک کنید.

"چرا باید شما را استخدام کنیم؟"

.این سؤال قدرت راضی کردن شما را آزمایش می‌کند. مصاحبه کنندگان می‌خواهند مطمئن شوند حتی در شرایطی که به شما مشکوک هستند، قادر هستید پرونده آرام و مطمئن برای خودتان ارائه کنید. آنها در جستجوی پاسخ‌های واقعی و قانع کننده هستند.

نکات:

 • .با سه یا چهار مورد از بهترین دلایل خود، شروع کنید. 
 • .نتایج، مجوزها یا تحسين‌/ستایش‌هایی را را بیان کنید که از سایر افراد دریافت کرده‌اید.
 • .حتماً مختصر و مفید حرف بزنید و در انتها از سؤالات تکمیلی استقبال کنید.

"زمانی را برای من تعریف کنید که مدیریت کردید."

کارفرمایان می‌خواهند درک کنند شرایط سخت و دشوار را که بدون تردید در محیط کاری اتفاق می‌افتد، چطور مدیریت خواهید کرد. می‌خواهند بدانند چه زمانی راهی برای ایجاد ابتکار را یافته‌اید و چطور با قضاوت خوبی وضعیت را مدیریت کرده‌اید.

نکات:

 • موقعیتی را توصیف کنید که حضور یک مدیر در آن کم بوده است.
 • از کلمه "مدیریت" برای توصیف اقداماتی که کرده‌اید استفاده کنید.
 • در زمان توضیح دادن نتایج مثبت، برای مهارت‌های مدیریتی خودتان ارزش قائل شوید.